###ACCESS_KEYS###

Amdanom Ni a’n hathroniaeth

Rydym wedi perchen ar Cwm Irfon a’u rhedeg ers bron i bedair blynedd ar ddeg ac yn mwynhau rhannu’r amgylchedd syfrdanol hwn â’n gwesteion a ffrindiau yn fawr. 

Daw Karin o’r Almaen yn wreiddiol lle gwnaethom ni gyfarfod dros 20 mlynedd yn ôl tra roeddwn i’n gweithio yn Hamburg. Rwyf wedi treulio llawer o’m hamser yn byw mewn amrywiaeth o wledydd yn Ewrop gan gynnwys yr Almaen a’r Eidal, a hefyd yn India lle bûm yn gweithio fel gweithiwr datblygu. Rydym wedi teithio’n helaeth ac yn parhau i dreulio i leiaf un mis y flwyddyn yn India. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’n cartref yma yng Nghymru. Yma wrth droed y Mynyddoedd Cambriaidd, mae’r golygfeydd gwyllt (a’r tywydd gwyllt weithiau!), y mynyddoedd a’r afonydd a nentydd sy’n rhuthro yn darparu amgylchedd sy’n rhoi bywyd mewn persbectif ac yn ein hatgoffa bod yna fwy i fywyd na gwaith ac arian.

Rydym yn credu y bydd aros yma’n darparu seibiant angenrheidiol o s?n, prysurdeb a dryswch bywyd modern ac yn cyfuno heddwch a thawelwch myfyriol â’r cyfle i fwynhau’r amgylchedd naturiol trwy amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored.